Buitengebied: Korn 28 uitbreiding bedrijfsruimte

Uitbreiding bedrijfsruimte achter klompenmakerij, Korn 28 te Dussen

Burgemeester en wethouders zijn voornemens af te wijken van het bestemmingsplan om medewerking te verlenen aan het plan tot uitbreiding van de bedrijfsruimte op het perceel Korn 28 te Dussen ten behoeve van de stalling van een recreatief treintje.

Het plan ligt met ingang van vrijdag 26 januari a.s. gedurende twee weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de gemeente, Raadhuisplein 1 te Werkendam en is raadpleegbaar op www.werkendam.nl Voor het inzien van het plan op het gemeentehuis, kunt u een afspraak maken via 0183-507200.

Binnen de termijn van terinzagelegging kunt u uw zienswijze kenbaar maken over het plan bij burgemeester en wethouders van Werkendam, Postbus 16, 4250 DA Werkendam.

 

Bijlagen