Buitengebied: Kerkeinde 83 en Vijcie ongenummerd

Publicatie ontwerpbestemmingsplan

Het college maakt bekend dat het volgende ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Het gaat om:

 • Bestemmingsplan Buitengebied: Kerkeinde 83 en Vijcie ong. (NL.IMRO.0870.02BP1051BgKerkei83-ON01). Dit plan maakt het volgende mogelijk:
  • De verplaatsing van het agrarische bedrijf op het perceel Kerkeinde 83 te Sleeuwijk naar een nieuwe locatie aan de Vijcie,
  • Het bouwen van drie woningen op de vrijkomende locatie aan het Kerkeinde.

Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Dit plan ligt ter inzage vanaf vrijdag 3 augustus 2018 tot en met donderdag 13 september 2018.

U kunt de documenten bekijken tot en met 13 september 2018

Dat kan op 2 manieren:

 1. U maakt een afspraak om de documenten te bekijken op het gemeentehuis (Raadhuisplein 1 in Werkendam). U kunt een afspraak maken via www.werkendam.nl of via (0183) 50 72 00.
 2. U bekijkt de documenten digitaal via www.werkendam.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt tot en met 13 september 2018 ook uw zienswijze geven

Dat kan op 2 manieren:

 1. U stuurt een brief naar de gemeenteraad: Postbus 16, 4250 DA  Werkendam.
 2. U geeft uw zienswijze in een gesprek. U belt met N. de Keijzer voor een afspraak via (0183) 50 73 43.

Kennisgeving anterieure overeenkomst “Buitengebied: kerkeinde 83 en Vijcie ong”

Het college heeft een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemers. De overeenkomsten gaan over:

 • De verplaatsing van het agrarische bedrijf op het perceel Kerkeinde 83 te Sleeuwijk naar een nieuwe locatie aan de Vijcie,
 • Het bouwen van drie woningen op de vrijkomende locatie aan het Kerkeinde.

Wij maken dat bekend op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening.

 

Bijlagen