Buitengebied: Buitenkade 35a (Hank)

Ontwerp-wijzigingsplan ter inzage voor het herbouwen van een woning aan de Buitenkade 35a in Hank

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vrijdag 28 september gedurende 6 weken voor iedereen tot 9 november ter inzage ligt het ontwerp-wijzigingsplan Buitengebied: Buitenkade 35a Hank (NL.IMRO.0870.04WP1139BgBk35aher-ON01)

Het wijzigingsplan maakt het mogelijk de bestaande woning op het perceel te slopen ten behoeve van de bouw van een nieuwe woning op het perceel.

U kunt het ontwerp-wijzigingsplan inzien bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam. Maakt u hiervoor een afspraak via (0183) 50 72 00. Ook kunt u het plan inzien op de gemeentelijke website www.werkendam.nl en op ruimtelijke plannen www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders, Postbus 16, 4250 DA Werkendam. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid mondeling zienswijzen kenbaar te maken, kunt u binnen genoemde termijn een afspraak maken met Anja Boterblom via (0183) 50 72 00.

Ondertekende overeenkomst

Burgemeester en wethouders geven op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening kennis dat de gemeente Werkendam met de initiatiefnemer een exploitatieovereenkomst heeft gesloten in verband met de realisatie van het project in de gemeente Werkendam.

 

Bijlagen