Bestemmingsplannen raadplegen

Hieronder vindt u een overzicht van de bestemmingsplannen van de gemeente Werkendam. Wilt u meer uitleg over de procedure van een bestemmingsplan, dat vindt u dit hier

In procedure

Voorontwerp

Ontwerp

Vastgesteld

Onherroepelijk

 

Omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan

In procedure

Voorontwerp

Ontwerp

-

Vastgesteld

Onherroepelijk

 

Anterieure overeenkomst

 

Exploitatieplan

 

Milieueffectrapportage