Verhuizen, (ver)bouwen

 • Bestemmingsplan

  In ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, structuurvisies) staan regels voor bijvoorbeeld woningbouw, winkels, bedrijven en groen. Een ruimtelijk plan regelt waar en wat op een perceel gebouwd of aangelegd mag worden, welk gebruik is toegestaan en wat de toekomstige ontwikkeling is.

 • Bodeminformatie

  Bodeminformatie kunt u nodig hebben bij de aan- en verkoop van een perceel, en bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

 • Bouwarchief

  In het bouwarchief vindt u tekeningen en documenten die horen bij verleende vergunningen in de gemeente Werkendam.

 • Bouwen en verbouwen

  Bouw- of verbouwplannen? Misschien heeft u een vergunning nodig.

 • Briefadres

  Als u kunt aantonen dat u nergens woont, of u verblijft in een instelling, komt u mogelijk in aanmerking voor een briefadres.

 • Energiezuinig wonen

  We willen een duurzame gemeente zijn en actief bijdragen aan een schonere, gezondere leefomgeving.

 • Huur- of koopwoning

  Inschrijven voor een huurwoning en overzicht van nieuwbouwwoningen en kavels.

 • Nieuwbouw

  Op een aantal plekken in de gemeente bouwen we nieuwe huizen. Ook zijn er kavels te koop.

 • Veiligheid

  De gemeente werkt samen met de politie, de brandweer en het Openbaar Ministerie aan veiligheid. Ook vele zorg- en welzijnsinstellingen zorgen dat de gemeente veiliger wordt.

 • Verhuizen vanuit het buitenland

  Verhuist u vanuit het buitenland naar de gemeente Werkendam (immigratie), of bent u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk laten inschrijven bij de gemeente. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen.

 • Verhuizing doorgeven

  Als u verhuist, geeft u dat door aan de gemeente waar u gaat wonen. Geef uw nieuwe adres binnen 5 dagen na de verhuisdatum door, of maximaal 30 dagen ervoor.

 • Zelf bouwen

  Zelf een huis bouwen op eigen kavel.