Promotie evenementen

Uw evenement promoten? Houd u aan deze regels.

Uw evenement promoten met een aankondigingsbord, spandoek of wegwijzer? Als u zich aan de volgende voorwaarden houdt heeft u daar geen vergunning voor nodig. Wilt u hiervan afwijken? Vraag dan een vergunning aan.

Algemene regels

Wilt u een evenement of activiteit promoten? U mag zonder vergunning een aankondigingsbord of een spandoek aanbrengen tussen de bevestigingspalen bij de entree van de kern waar het evenement plaatsvindt.

Het mag daarbij niet gaan om een evenement en/of activiteit dat behoort tot de gebruikelijke commerciële uitoefening van een beroep, bedrijf of dienst.

Op de dag voor het evenement mag u wegwijzers naar uw evenement plaatsen.

 

Soort   

Maximale afmeting   

Plaatsing   

Duur plaatsing

Aankondigingsbord

A0

Woonkern waar evenement/activiteit plaatsvindt tussen de palen op de grond

2 weken voor aanvang – en 3 dagen na afloop van evenement/activiteit

Spandoek

5 meter

Woonkern waar evenement/activiteit plaatsvindt tussen de palen bij entree woonkern

2 weken voor aanvang – en 3 dagen na afloop van evenement/activiteit

Wegwijzers

A3

Naar de locatie

24 uur voor aanvang en 24 uur na afloop van evenement/activiteit

Spandoeken

Veelvoud van 50 cm.

Bruggetje Dijkgraaf den Dekkerweg aan de daartoe bestemde bevestigingshaken

1 week voor aanvang – tot 3 dagen na afloop van evenement/activiteit

Regels voor specifieke locaties

Dijkgraaf den Dekkerweg

In de brug aan de Dijkgraaf den Dekkerweg zijn haken aangebracht waar u een spandoek aan kunt bevestigen. Deze haken zijn geplaatst op een afstand van 50 cm. Houd hier rekening mee bij het bepalen van de grootte van uw spandoek. Spandoeken mogen niet meer rechtstreeks in het hout van de brug worden bevestigd. U mag ook geen andere hulpmiddelen gebruiken om de spandoeken te bevestigen, zoals houten latten.

A27 locatie de Tol

De huidige locaties op de kruispunten vanaf de A27 (de Tol)  mogen niet langer gebruikt worden voor het plaatsen van aankondigingsborden. Dit is voor de (verkeers)veiligheid. Wel kunt u een vergunning aanvragen voor het plaatsen van een aankondiging in het talud bij de Schans/ de Tol in Werkendam. Deze locatie bereikt u vanaf de Schans. Borden die hier zonder vergunning worden geplaatst, worden verwijderd.

Kosten worden verhaald

In geval van hinder, schade of het niet tijdig verwijderen van de aankondigingsborden, spandoeken en/of wegwijzers zullen de kosten worden verhaald.