Subsidie voor sportclubs

Sportverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie.

De aanvraag doet u via rvo.nl.

LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers

Doel van de regeling is om energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. Voor sportverenigingen is de energierekening zo’n 10-20% van de begroting. De aanvragers kunnen subsidie aanvragen voor maatregelen zoals led-verlichting, isolatie, zonnepanelen, zonneboilers.