Subsidies

De gemeente verstrekt diverse subsidies:

Wijk en Buurt

Milieu

Onderwijs en jeugd

Lokaal sociaal beleid

Subsidieverordening

In de subsidieverordening leest u de voorwaarden voor het aanvragen van gemeentelijke subsidie. Voor verschillende subsidies gelden niet altijd dezelfde voorwaarden.

Verstrekte subsidies

Wilt u weten waaraan en hoeveel subsidie de gemeente geeft? Kijk dan in in het overzicht: Verleende subsidies 2019 (pdf).