Uittreksels, afschriften

U kunt uittreksels online aanvragen. Log in met DigiD en betaal direct met creditcard of iDEAL.

Online aanvragen

Het uittreksel of de akte sturen we binnen 5 werkdagen per post naar u op.

Kosten

Overzicht kosten uittreksel of akte 2018

Product Prijs 2018
Uittreksel persoonsgegevens (BRP) € 10,55
Akte burgerlijke stand  € 13,20

 

Soorten akten en uittreksels

Van geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden maakt de burgerlijke stand een akte op. Een kopie van deze akte kunt u aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt.

Een uittreksel BRP (voorheen: GBA) is een officiële verklaring uit de basisregistratie personen waaruit uw naam, adres en woonplaats blijken. U kunt een uittreksel BRP  alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Speciale uittreksels zijn:

  • bewijs van in leven zijn / attestatie de vita
  • bewijs van uitschrijving
  • bewijs van ongehuwdheid
  • bewijs van Nederlanderschap

Bewijs van in leven zijn / Attestatie de vita 

Een bewijs van in leven zijn / attestatie de vita (voor pensioen of levensverzekering) is gratis. U moet het altijd persoonlijk aan de balie aanvragen. Maak een afspraak

Bestellen vanuit het buitenland

Vanuit het buitenland kunt u op 2 manieren aan een akte of uittreksel komen:

  • Stuur ons een e-mail. Doe er een kopie (scan of foto) bij van een geldig identiteitsbewijs van uzelf.
  • Met hulp van familie of vrienden in Nederland. U kunt iemand machtigen die het uittreksel op afspraak aan de balie voor u haalt. Voor een akte is geen machtiging nodig.

Geen uittreksel nodig voor scholen

Scholen vragen soms bij inschrijving om een uittreksel. Dit is niet meer nodig. De benodigde gegevens staan bv. ook op de identiteitskaart of in het paspoort van het kind. Dit is een landelijke maatregel en alle scholen hebben hier bericht over gekregen.