Nationaliteit

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt aanvragen, kunt u een verzoek indienen bij de gemeente.

Uiteindelijk bepaalt de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) van de Rijksoverheid of u Nederlander mag worden.

Aanvragen

Wilt u naturaliseren of opteren, neem dan eerst contact met ons op via 0183 - 507 200. In een gesprek kunnen we kijken of uw verzoek kans van slagen heeft en leggen we u de procedure verder uit. U moet een geldige verblijfsvergunning hebben. Voor de uitgebreide voorwaarden kijkt u op de website van de IND, of vraag de folder aan via: 0900-1234561.

Naturalisatieceremonie

Heeft u de naturalisatieprocedure succesvol doorlopen, dan nodigen wij u uit voor een naturalisatieceremonie. Tijdens deze ceremonie ontvangt u het naturalisatiebesluit waar in staat dat u Nederlander bent. Vanaf dat moment kunt u een Nederlands paspoort of een identiteitskaart aanvragen.