Laag inkomen

 • Ondersteuning bij geldproblemen

  Het Meldpunt Schuldhulpverlening biedt ondersteuning bij het aanpakken van geldproblemen. U kunt geholpen worden bij het regelen van uw schulden. Ook wordt er gewerkt aan het voorkomen van nieuwe geldproblemen.

 • Bijdragen voor minima

  Heeft u een laag inkomen? Wellicht komt u in aanmerking voor extra bijdragen.

 • Uitkering aanvragen

  Heeft u geen werk en te weinig geld om van te leven? Dan kunt u een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen op basis van de Wet Werk en Bijstand (WWB of IOAW).

 • Weer aan het werk

  Bent u op zoek naar (ander) werk? Het Werkplein helpt werkzoekenden, werklozen, maar ook mensen die hun baan dreigen te verliezen. Bijvoorbeeld met vacatures, informatie of advies.

 • Participatiewet

  Met de Participatiewet komt er één regeling die de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong vervangt. Het doel is om meer mensen aan het werk te helpen, ook mensen met een arbeidsbeperking.