Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen door ziekte of een handicap. Soms is leerlingenvervoer mogelijk omdat de school te ver weg ligt. De gemeente gaat uit van vervoer naar een school die het dichtst bij huis of de instelling ligt.

Voorwaarden

Uw kind:

  • woont in de gemeente Werkendam
  • kan vanwege een handicap of de afstand, niet zelf van en naar school reizen en
  • zit op een school die meer dan 6 kilometer van het huisadres ligt (afstandscriterium). Voor kinderen met een handicap die niet (onder begeleiding) met het openbaar vervoer naar school kunnen reizen, geldt geen afstandscriterium.

Soorten leerlingenvervoer

Er zijn 3 soorten (vergoedingen voor) leerlingenvervoer:

  • Fiets- of openbaar vervoer: de gemeente beoordeelt of uw kind zelf (of met begeleiding) met de fiets of het openbaar vervoer naar school kan. Uitgangspunt is eerst de fiets en dan openbaar vervoer.
  • Georganiseerd vervoer: een taxi(bus) brengt uw kind van en naar school. Twee werkende ouders zijn geen reden voor toekenning van taxivervoer. Een vergoeding voor het openbaar vervoer of eigen vervoer is dan misschien wel mogelijk.
  • Eigen vervoer: vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort vervoer. Bijvoorbeeld: uw kind kan met de fiets naar school, u brengt uw kind zelf weg: u krijgt een fietsvergoeding.

In de verordening leerlingenvervoer staan de volledige voorwaarden en regels.

Aanvragen

Een aanvraag voor leerlingenvervoer doet u via de website van De Have.Klik op 'Nieuwe aanvraag'. Als u nog geen account heeft, wordt u gevraagd dit eerst aan te maken. Daarna kunt u de aanvraag digitaal doen.

Afhandeling

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit.

Bezwaar maken

Heeft u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Kilometers eigen vervoer opgeven

Brengt u uw kind zelf naar school? Geef op dit formulier het aantal kilometers aan. Als u dit formulier heeft ingevuld uploadt u het bij dit formulier.