Geboorteaangifte en erkenning

De geboorte van een kind geeft u binnen 3 dagen aan, in de gemeente waar het kind geboren is. De dag van de bevalling telt daarbij niet mee. Valt de laatste dag in het weekend of op een feestdag, dan wordt de periode verlengd zodat u tenminste 2 werkdagen de tijd heeft.

Meenemen bij geboorteaangifte

Afspraak maken

In het algemeen geeft het ziekenhuis of de verloskundige een verklaring van de geboorte af. Het is handig om deze verklaring bij u te hebben bij de aangifte van geboorte. Maar dat is niet verplicht.

Voor geboorteaangifte neemt u het volgende mee:

 • uw identiteitsbewijs

 • als de ouders getrouwd zijn: het trouwboekje
 • als de moeder niet in de gemeente Werkendam woont: haar legitimatiebewijs
 • als het kind voor de geboorte is erkend: de erkenningsakte
 • als u het kind wil erkennen: zie onderaan deze pagina
 • als u de achternaam wilt kiezen: de biologische moeder
 • als het kind geboren is binnen een geregistreerd partnerschap of huwelijk tussen 2 vrouwen, met een onbekende donor: donorverklaring van Stichting Donorgegevens.

De vader of moeder doet aangifte. Als dit door omstandigheden niet kan, is het mogelijk dat iemand anders aangifte doet. Informatie hierover vindt u op rijksoverheid.nl.

 

Wanneer geboorteaangifte doen?

Geboortedag

Aangifte uiterlijk

maandag

donderdag

dinsdag

vrijdag

woensdag

maandag

donderdag

maandag

vrijdag

dinsdag

zaterdag

dinsdag

zondag

woensdag

Als de laatste dag op een feestdag valt, kunt u de aangifte de eerstvolgende werkdag doen.

Burgerservicenummer voor kind

Binnen 2 weken na de geboorteaangifte ontvangen de ouders per post het burgerservicenummer (BSN) van het kind.

Wettelijk ouderschap

Een man wordt van rechtswege vader van elk kind dat wordt geboren binnen zijn huwelijk of geregistreerd partnerschap met de moeder.

Binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van twee vrouwen kan ook de 'duomoeder' van rechtswege moeder worden. Neem hiervoor bij de geboorteaangifte een verklaring mee van de Stichting Donorgegevens.

Achternaam kind

Een kind krijgt automatisch de achternaam van de vader als het binnen een huwelijk of partnerschap wordt geboren. Dit geldt ook voor de achternaam van de duo-moeder wanneer er geen bekende donor is.

Krijgt uw kind niet de naam die u wilt? Dan kunt u naamskeuze doen. Dit kan vóór de geboorte van het kind of bij de geboorteaangifte. Dit doet u alleen bij het 1e kind binnen uw relatie en uiterlijk bij de geboorteaangifte. De biologische moeder moet persoonlijk meekomen naar het gemeentehuis. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als uw 1e kind.

Erkenning kind

Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Concreet betekent dit: 

 • het kind krijgt wederzijds erfrecht
 • er ontstaat een onderhoudsplicht tussen ouder en kind
 • het kind kan uw achternaam krijgen 

Meenemen bij het regelen van erkenning

 • geldig identiteitsbewijs van erkenner en biologische moeder, of een kopie hiervan
 • BSN en nationaliteit van beide ouders
 • toestemming van de biologische moeder, zelf geschreven of in persoon
 • om het kind de achternaam van de erkenner te geven, moet de biologische moeder meekomen (alleen bij 1e kind)
 • de gewenste achternaam van het kind

Erkenning kan alleen op afspraak. Bel hiervoor 0183 - 507 200.

Erkennen voor de geboorte

Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een erkenning ongeboren vrucht genoemd. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk ouderschap bij de geboorte al vastgelegd is.

Erkennen bij of na de geboorte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind schriftelijke toestemming geven. En vanaf 16 jaar moet het kind persoonlijk meekomen.

Achternaam kind

De ouders kunnen bij erkenning van het kind ook kiezen voor de achternaam van de erkenner. Dit doet u alleen bij het 1e kind binnen uw relatie en uiterlijk bij de geboorteaangifte. De biologische moeder moet persoonlijk meekomen naar het gemeentehuis. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als uw 1e kind.

Ouderlijk gezag

Door erkenning heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over een kind. Dit kunt u online aanvragen bij de Rechtbank in Breda.