WOZ en taxatieverslag

WOZ-waarde inzien.

De hoogte van de onroerende zaakbelasting (OZB) hangt af van de waarde van het gebouw of stuk grond. Dit wordt de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) genoemd. Voor gemeente Werkendam stelt de SVHW jaarlijks de WOZ-waarde vast. De WOZ-waarden van woningen kunt u opzoeken op het openbare WOZ-waardeloket. De WOZ-waarde van uw eigen pand staat ook op uw aanslag gemeentebelastingen.

Taxatieverslag inzien

Benieuwd naar de onderbouwing van uw WOZ-waarde? Log in met DigiD en bekijk uw taxatieverslag. In het verslag staan de gegevens van uw woning en de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. U kunt ook uw taxatieverslag telefonischTaxatieverslag bekijken opvragen via 0800 020 08 73.

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.