Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als u een woning of niet-woning huurt of heeft. Met de opbrengst van de OZB betaalt de gemeente een deel van de algemene uitgaven (zoals groen- en wegenonderhoud en welzijnswerk).

Tarieven OZB

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. De tarieven in 2018:

  • voor woningen: eigenarenbelasting 0,1081% van de WOZ-waarde 
  • voor niet-woningen: eigenarenbelasting 0,1521 % van de WOZ-waarde
  • niet-woningen: gebruikersbelasting 0,1284 % van de WOZ-waarde

Een niet-woning is bijvoorbeeld een kantoor, winkel, school of grond.

Verkoop of verhuizing

Onroerendezaakbelasting betaalt u voor het hele jaar. Verkopen of verhuizen heeft geen gevolg voor de betalingsplicht. Bij verkoop van een pand wordt het doorgaans via de notaris met de nieuwe eigenaar verrekend.

Betalen gemeentebelasting

De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u doorgaans in februari. Op verschillende manieren kunt u de aanslag betalen.