Betalen gemeentelijke belastingen

De gemeentelijke belastingen en heffingen staan op de aanslag gemeentebelastingen. U kunt op verschillende manieren betalen.

De aanslag is met DigiD online in te zien via SVHW. Eind februari ontvangt u de aanslag per post thuis. Heeft u een account op MijnOverheid, dan krijgt u de aanslag digitaal.

Automatische incasso

U kunt SVHW machtigen voor een automatische incasso om in maximaal 10 termijnen te betalen. De incasso start een maand na ontvangst van de aanslag.

U kunt zich online aanmelden voor automatische incasso (met DigiD). De incasso stopzetten of het rekeningnummer wijzigen kan op dezelfde manier.

Zelf overmaken

Wilt u het bedrag zelf overschrijven via internetbankieren of een eigen overschrijvingskaart? Vermeld dan het aanslagnummer als betalingskenmerk. Rekening IBAN: NL81 BNGH 0285 0843 21. Als u de aanslag digitaal ontvangt via MijnOverheid, kunt u eenvoudig betalen via iDEAL.

Betalingsregeling

Kunt u op dit moment de belasting niet betalen? Via een automatische incasso kunt u in termijnen betalen.

Kwijtschelding

Kunt u de belasting niet betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar indienen.