Afvalstoffenheffing

De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing niet alleen voor het legen van uw afvalcontainer, maar voor de gehele afvalverwerking. Dus ook voor bv. de milieustraten en de glasbakken.

Tarief afvalstoffenheffing

Iedereen in Werkendam betaalt hetzelfde tarief, € 132,00 per jaar. De gemeente kent geen tarief voor eenpersoonshuishoudens. U kunt afvalcontainers aanvragen als u die (nog) niet heeft.

Daarnaast betaalt u per aanbieding van de container met restafval:

  • voor een container van 140 liter betaalt u € 6,25 
  • voor een container van 240 liter betaalt u € 10,95
  • per inworp in een ondergrondse container: € 2,00

Het aanbieden van de GFT container is gratis.

Vermindering afvalstoffenheffing

In geval van overlijden of als u uit Werkendam gaat verhuizen, wordt de aanslag evenredig verminderd. U hoeft daarvoor niets te doen.

Betalen belastingen

De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u doorgaans in februari. U kunt op verschillende manieren de aanslag betalen.