Belastingen

 • Betalen gemeentelijke belastingen

  De gemeentelijke belastingen en heffingen staan op de aanslag gemeentebelastingen. U kunt op verschillende manieren betalen.

 • Rioolheffing

  Rioolheffing betaalt u voor het afvoeren van afvalwater of regenwater op de gemeentelijke riolering. Van de inkomsten onderhoudt en vernieuwt de gemeente de riolering.

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing niet alleen voor het legen van uw afvalcontainer, maar voor de gehele afvalverwerking. Dus ook voor bv. de milieustraten en de glasbakken.

 • Hondenbelasting

  Heeft u één of meer honden, dan moet u daarvan aangifte doen en hondenbelasting betalen. Van de opbrengst betaalt de gemeente bijvoorbeeld de aanleg en het onderhoud van losloopzones, uitlaatstroken, hondentoiletten, afvalemmers en controles door de BOA.

 • WOZ en taxatieverslag

  WOZ-waarde inzien.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als u een woning of niet-woning huurt of heeft. Met de opbrengst van de OZB betaalt de gemeente een deel van de algemene uitgaven (zoals groen- en wegenonderhoud en welzijnswerk).

 • MijnOverheid

  Met ingang van het belastingjaar 2016 biedt de SVHW inwoners de aanslag gemeentelijke belastingen ook digitaal aan, via de Berichtenbox van MijnOverheid. Inwoners ontvangen de aanslag dan niet meer via de post. Hiermee wil de uitvoeringsorganisatie belastingen de digitale dienstverlening vergroten.