Klachten ophalen afval

Het afval wordt ingezameld door Renewi (Van Gansewinkel). Voor klachten en informatie belt u 0800 333 66 99.