Grijze container

Grijze container: huishoudelijk restafval

Huishoudelijk restafval hoort in de grijze container. Deze wordt één keer per vier weken geleegd.

U kunt uw afvalkalender raadplegen voor de ophaaldagen.

Woont u in een flat of bovenwoning, dan heeft u geen eigen container. U kunt uw afval kwijt in de verzamelcontainer van uw woongebouw. Hiervoor heeft u een chip nodig.

Wat mag in de grijze container?

De grijze container is bestemd voor uw restafval. Dit is wat overblijft nadat u uw afval goed heeft gescheiden door bijvoorbeeld GFT, papier, drankenkartons en plastic apart te houden.

Kosten

Voor het inzamelen van uw afval betaalt u afvalstoffenheffing en kosten per lediging. 

Soort container       Kosten per aanbieding  
140 liter  € 6,25
240 liter  € 10,95
Ondergrondse container € 2,00 per inworp (tarief 2017)

 

In 2015 en in 2016 was het tarief voor de ondergrondse container 2,60 euro per inworp