klacht of bezwaar

Meldpunt

Om bijvoorbeeld losliggende tegels, verstopt riool, geluidsoverlast of zwerfvuil te melden, is er het meldpunt van de gemeente. Gebruik het gratis online meldingsformulier of bel 0183 507 200. 

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Of u maakt bezwaar tegen de gemeentelijke belastingen.

Dienstverlening gemeente

Als u ontevreden bent over het optreden van een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen. Een klacht wordt meestal binnen 6 weken afgehandeld. 

Schade melden

Wanneer u schade heeft geleden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Ook kunt u een tegemoetkoming aanvragen voor schade die ontstaat door een wijziging van een bestemmingsplan (planschade).

Klachten over geluidshinder helikopters

Voor klachten over geluidshinder door helikopters van de Landmacht kunt u een klacht indienen bij Defensie.