Melding maken

Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Een omgewaaide boom? Andere meldingen of tips over uw buurt? Maak een melding!

Melding maken

 

 

Kleine gebreken in de buurt verhelpt de gemeente vaak snel. Minder dringende zaken plannen wij in.

Spoedgevallen buiten kantooruren

Voor spoedeisende meldingen buiten kantooruren belt u met 06 22 60 60 66. Spoedgevallen zijn bijvoorbeeld omgevallen bomen, gaten in de weg of verstoppingen of overstromingen van het riool. 

Melden bij andere organisaties

Buiten kantooruren kunt u geluid- en stankoverlast van de horeca of van andere bedrijven melden bij: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB): 013 20 60 500 (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar)

Gevonden en verloren voorwerpen

Iets gevonden of verloren? Meld het via het online formulier.

Gebruik openbare ruimte melden

Wilt u iets plaatsen op openbare grond voor bouw- of sloopwerkzaamheden? Geef dit dan uiterlijk 5 werkdagen van tevoren aan de gemeente door.

Container niet geleegd

Is uw container niet geleegd? Neem contact op met Renewi (voorheen: Van Gansewinkel), 0800 - 333 66 99.

Schoon en veilig buitengebied

De gemeente Werkendam is aangesloten bij 'Samen Sterk in Brabant'. Voor een goede handhaving in het buitengebied hebben we u nodig, samen zien we meer.

Ziet u zaken in ons mooie buitengebied als bijvoorbeeld stroperij, wildcrossen, (drugs)afvaldumpingen, verwaarlozing van dieren, illegale hennepteelt of illegale kap van bomen, neem dan contact op met het regionale handhavingsteam via 0900 996 54 32 (lokaal tarief). De melding gaat direct naar één van de instanties die samenwerken in het handhavingsteam van Brabant. Hiertoe is het handhavingsteam 24 uur per dag en zeven dagen per week op pad in het buitengebied.