Klachten ophalen afval

Het afval wordt ingezameld door Renewi (Van Gansewinkel). Voor klachten en informatie: 0800-333 66 99 (gratis).