Gevonden en verloren voorwerpen

Heeft u een voorwerp gevonden, dan kunt u er voor kiezen om het zelf te bewaren of bij de gemeente af te geven.

Zelf bewaren

U bewaart het voorwerp zelf voor de eigenaar. U moet dan wel een melding maken. Meldt de eigenaar zich binnen 1 jaar? Dan geeft u het voorwerp terug aan de eigenaar. Als deze persoon zich niet meldt, bent u de nieuwe eigenaar van het voorwerp. Is het een waardevol voorwerp? Doet u dan de melding via DigiD.

Gevonden legitimatiebewijzen moet u naar de gemeente terugsturen:

Gemeente Werkendam 
Unit Servicecentrum / KCC
Postbus 16  
4250 DA Werkendam

Afgeven bij gemeente

U kunt het gevonden voorwerp afgeven bij de gemeente. Dit kan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptiebalie. Een afspraak is niet nodig.

De gemeente bewaart gevonden voorwerpen met een waarde tot 450 euro 3 maanden lang. Voorwerpen met een waarde boven de 450 euro bewaren we 1 jaar. Meldt de eigenaar zich niet bijnnen de tijd? Dan geeft de gemeente bruikbare voorwerpen door aan een goed doel. De rest wordt vernietigd.

Verloren voorwerpen

Bent u iets verloren? Maak een melding. Is het een waardevol voorwerp of heeft u een bewijs van vermissing nodig voor uw verzekering? Maakt u dan de melding via DigiD.

Verloren legitimatie

Uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs verloren? Aangifte bij de politie is niet nodig. U ondertekent een vermissingsverklaring bij de gemeente. Hiermee kunt u een nieuw document aanvragen.

Is uw legitimatiebewijs teruggevonden en bij de gemeente ingeleverd? Dan moet u toch aangifte doen en een nieuw document aanvragen. De gemeente is verplicht om teruggevonden documenten te vernietigen.