Proclaimer

Dit is de officiële website van de gemeente Werkendam. De gemeente Werkendam is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze inhoud actueel en juist te houden. Komt u desondanks fouten of verouderde informatie tegen dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt daarvoor het adres communicatie@werkendam.nl gebruiken.

 

Wij streven naar goede en volledige informatievoorziening, onder andere via Werkendam.nl. Toch kunnen wij niet garanderen dat onze informatie continu juist is. Aan de informatie op Werkendam.nl kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade door onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Privacy

Voor de gemeente Werkendam staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens bij een bezoek aan de website centraal. De gegevens die u op Werkendam.nl invult, bijvoorbeeld in een formulier, worden uitsluitend beheerd door de Gemeente Werkendam. Uw gegevens worden niet aan derden overgedragen. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt de gemeente Werkendam overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Het bezoek aan de website van de gemeente Werkendam kan geheel anoniem plaatsvinden. Natuurlijk zijn wij wel geïnteresseerd in de gegevens die iets zeggen over het bezoek aan onze website. Bijvoorbeeld het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van het bezoek (overdag of in de avonduren). Om de faciliteiten en functies aan te passen aan het systeem van de gebruikers, houden wij bij met welk type browser onze site wordt benaderd.

Bij het aanvragen van interactieve diensten dient u bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Deze verwerkt de gemeente Werkendam alleen om u de gevraagde dienst te kunnen leveren, bijvoorbeeld een product uit het Digitaal loket. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als aanvrager van het product vast te stellen en om misbruik door derden te voorkomen.

Copyright

Al het materiaal dat getoond wordt op deze website is eigendom van de gemeente Werkendam en is beschermd door copyright, handelsmerk en andere intellectuele rechten. Het materiaal mag alleen gebruikt en geprint worden voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. Het materiaal mag niet worden gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd zonder dat daarvoor schriftelijke goedkeuring is verkregen van de gemeente Werkendam.

E-mail correspondentie

Aan de inhoud van onze e-mail kunnen geen rechten tegenover ons of één van onze bestuursorganen worden ontleend. Als u een officiële beslissing van ons wilt waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals een vergunning, een subsidiebesluit of een overeenkomst, dan is een e-mail daarvoor niet voldoende (tenzij anders aangegeven, zoals bijvoorbeeld bij het indienen van een bezwaarschrift). U moet dan een ondertekende brief sturen naar ons correspondentieadres.

Is een door ons verzonden e-mail niet voor u bestemd? Dan verzoeken wij u dit aan ons te melden. U mag de e-mail niet verder verspreiden. Omdat e-mail via derden wordt verzonden, moet u bij het verzenden rekening houden met vertraging of fouten in de overdracht. Ook is het mogelijk dat een virus zich zonder ons medeweten via e-mail verspreidt. Wij zijn daarom niet aansprakelijk voor schade door verzending van e-mail of een niet-tijdige of onjuiste overbrenging daarvan.

Publiceren op Werkendam.nl

Het team Communicatie is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van Werkendam.nl. Heeft u vragen of opmerkingen over de site, of wilt u ander nieuws aanbieden voor publicatie, stuur dan een e-mail naar het communicatieteam: communicatie@werkendam.nl. Het bieden van deze mogelijkheid betekent niet dat automatisch tot publicatie wordt overgegaan. Informatie kan zonder tegenbericht worden geweigerd, worden aangepast of op een ander moment dan gewenst plaatsvinden. Over publiceren op Werkendam.nl wordt niet gecorrespondeerd.


Uitgelicht


Zoeken