Home Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

  • Gemeenteraad

  • Begroting en Burgerjaarverslag

    De raad stelt jaarlijks de begroting vast, die is opgesteld door het college. Met de begroting wordt het beleid voor volgend jaar vastgesteld en het geld dat hiervoor nodig is. In de begroting komen onder andere onderwerpen naar voren als tarieven en belastingen voor inwoners.

    In een burgerjaarverslag legt de burgemeester verantwoording af over de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners. Het gaat dan meestal om de manier waarop klachten, bezwaarschriften en meldingen van burgers worden behandeld.

  • Burgemeester ontmoet

    Burgemeester Carla Breuer brengt sinds februari 2011 bezoeken aan alle straten in de gemeente Werkendam. De burgemeester wil op deze manier graag in gesprek komen met de bewoners en met hen praten over de leefbaarheid van de wijk.

  • Verkiezingen


Uitgelicht


Zoeken