Home Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

 • Gemeenteraad

  De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De raad stelt het gemeentelijk beleid vast en controleert het college van burgemeester en wethouders bij de uitvoering daarvan.

  Werkendam kent een een gemeenteraad bestaande uit 21 leden en drie raadsadviescommissies. Deze commissies - Grondgebied, Inwoners en Bestuur - bestaan uit zowel raadsleden als burgerleden.

 • College van Burgemeester en Wethouders

  Gemeente Werkendam kent een politieke en een ambtelijke organisatie. De politieke organisatie bestaat uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

 • Begroting en Burgerjaarverslag

  De raad stelt jaarlijks de begroting vast, die is opgesteld door het college. Met de begroting wordt het beleid voor volgend jaar vastgesteld en het geld dat hiervoor nodig is. In de begroting komen onder andere onderwerpen naar voren als tarieven en belastingen voor inwoners.

  In een burgerjaarverslag legt de burgemeester verantwoording af over de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners. Het gaat dan meestal om de manier waarop klachten, bezwaarschriften en meldingen van burgers worden behandeld.

 • Visie en beleid

  Het Werkendams coalitieakkoord, dat is afgesloten tussen het CDA, de SDc en de SGP, beschrijft kort de belangrijkste doelen die deze coalitie in de bestuursperiode 2010-2014 wil bereiken.

 • Burgemeester ontmoet

  Burgemeester Carla Breuer brengt sinds februari 2011 bezoeken aan alle straten in de gemeente Werkendam. De burgemeester wil op deze manier graag in gesprek komen met de bewoners en met hen praten over de leefbaarheid van de wijk.

 • Organisatie

  De (ambtelijke) organisatie van gemeente Werkendam bestaat uit een eenhoofdige directie, een secretariaat, en vijf units.

 • Verkiezingen

  Voor de gemeenteraad worden om de vier jaar verkiezingen gehouden. Daarnaast zijn er elke vier jaar verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten en zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement.

 • Samenwerking


Uitgelicht


Zoeken