Verkiezingen

Op 15 maart 2017 mogen Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn, kiezen wie hen vertegenwoordigen in de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer vormt samen met de Eerste Kamer het Nederlandse parlement. De Tweede Kamer bestaat uit 150 leden. De belangrijkste taken van de Tweede Kamer zijn: het controleren van de regering en het maken van nieuwe wetten.

Kiesgerechtigde inwoners van Werkendam hebben 16 februari een stempas ontvangen. U kunt stemmen waar dat voor u het makkelijkste is. Er zijn 14 stembureaus. De openingstijden zijn van 07.30 tot 21.00 uur. Neem om te stemmen uw stempas en legitimatiebewijs mee.

Stemmen door een ander: Volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Op de achterkant van de stempas vult u in dat u iemand anders machtigt.

Let op: De persoon die u machtigt moet zelf ook kiesgerechtigd zijn. En alleen op het moment dat de gemachtigde zelf stemt, kan hij of zij ook namens u stemmen. Een gemachtigde mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen.

Uw gemachtigde neemt uw stempas mee, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag bij het stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Stemmen buiten Werkendam: Kiezerspas

Om uw stem buiten gemeente Werkendamuit te brengen, laat u uw stempas omzetten in een kiezerspas. Op het gemeentehuis kunt u de kiezerspas nog tot uiterlijk 14 maart 2017, 12:00 uur aanvragen. Neem uw stempas en uw legitimatiebewijs mee.

Stempas kwijt

De stempassen zijn donderdag 16 februari bezorgd. Hebt u geen stempas ontvangen, is deze beschadigd of kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan. Dit kan tot dinsdag 14 maart 12.00 uur aan de balie van het gemeentehuis. Neem uw legitmatiebewijs mee.

Aanplakborden

Ook bij deze verkiezingen plaatst de gemeente een aantal aanplakborden. Deze staan op deze lokaties.

Proces-verbaal

De processenverbaal van de Tweede Kamer verkiezingen van 15 maart 2017 liggen ter inzage op het gemeentehuis van 17 maart tot en met 22 maart 2017. 

Links

Website Kiesraad (cijfers uitslagen, opkomst)