Raadsleden

De gemeenteraad van Werkendam heeft 21 raadsleden, afkomstig van vijf verschillende politieke partijen. Wilt u meer weten over een raadslid? Klik dan op de naam van het raadslid.

Hebt u een vraag voor een van de leden van de gemeenteraad of voor de hele raad? U kunt de raadsleden apart benaderen of stuur een email of brief naar de raadsgriffier. Vermeld daarin duidelijk het onderwerp en uw adresgegevens.

Email raadsgriffier: griffie@werkendam.nl
Postadres gemeenteraad:
Postbus 16
4250 DA Werkendam

Fractie

Leden

Lokaalbelang

CDA

SGP

ChristenUnie

Progressief Altena