Raadscommissies

De Werkendamse raad kent drie commissies:

  • Commissie Bestuur: behandelt algemene en bestuurlijke zaken, financien, economie en toerisme.
  • Commissie Grondgebied:  behandelt ruimtelijke ordening en milieu.
  • Commissie Inwoners: behandelt welzijn, onderwijs en sociale zaken. 

Daarnaast is er de Rekenkamercommissie

Een raadscommissie bereidt punten voor die later in de gemeenteraad besproken zullen worden. Dit is efficiënter dan iedere keer met de voltallige gemeenteraad punten door te spreken. In de commissies worden standpunten en meningen gevormd, bijgesteld of totaal gewijzigd.De commissies en de gemeenteraad vergaderen circa 1 keer in de 6 weken. U bent van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen. In de commissies kunnen ook burgerleden worden benoemd vanwege hun kennis of betrokkenheid bij een bepaald onderwerp.

Inspreken

Bij iedere raadscommissie is er de mogelijkheid in te spreken. Aan het begin va de vergadering kunt u inspreken over zaken die niet op de agenda staan. Daarnaast is er de mogelijkheid om voorafgaand aan de behandeling van een agendapunt in te spreken over het desbetreffende onderwerp.Als u wilt inspreken, moet u zich vooraf aanmelden. Dit kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering. U kunt zich aanmelden via Loes van Esch, loes.van.esch@werkendam.nl of 0183-507 218. De vergaderingen zijn openbaar en hiervan worden geluids- en beeldregistraties gemaakt.

Tips

  • U heeft maximaal vijf minuten spreektijd. Het is daarom belangrijk dat u meteen aangeeft waarover u het woord voert en wat uw mening is.
  • Geef duidelijk aan als u ook namens anderen spreekt.
  • Gebruik heldere argumenten en noem eventueel alternatieven.
  • Als u uw verhaal ook op papier zet, kunt u dit na afloop bij de griffier inleveren. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

Samenstelling

Wie zitten er in de raadscommissies.