Griffie

De raad wordt in al zijn taken ondersteund door de griffie. De griffier (mr. Iede Bakker) is de secretaris van de raad, alle raadscommissies én werkgroepen. Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad en helpt bij het goed uitoefenen van diens taken. Wilt u meer weten over de raad en zijn werkzaamheden, of hoe een kwestie het beste onder de aandacht van de raad gebracht kan worden: neem dan gerust contact op met de griffie:

Medewerkers raadsgriffie

Iede Bakker    Loes van Esch

Iede Bakker, raadsgriffier,  0183-507 215, iede.bakker@werkendam.nl

Loes van Esch, secretariaat, 0183- 507 218, loes.van.esch@werkendam.nl