Griffie

De raad wordt in al zijn taken ondersteund door de griffie. De griffier (drs. Anka Visser) is de secretaris van de raad, alle raadscommissies én werkgroepen. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad en helpt bij het goed uitoefenen van diens taken. Wilt u meer weten over de raad en zijn werkzaamheden, of hoe een kwestie het beste onder de aandacht van de raad gebracht kan worden: neem dan gerust contact op met de griffie:

Medewerkers raadsgriffie

griffier Anka VisserLoes van Esch

 

links: Anka Visser, rechts Loes van Esch 

Anka Visser, raadsgriffier,  (0183) 50 72 15, anka.visser@werkendam.nl

Loes van Esch, griffiemedewerker (0183) 50 72 18, loes.van.esch@werkendam.nl