Gemeenteraad

raad gemeente Werkendam 2016

Gemeenteraad 2016 Werkendam. Op de foto ontbreken mevrouw A.H. Schermers - van Elderen en de heer T.A. Meijboom. Vanaf februari 2018 is mevrouw Anka Visser de griffier van de gemeente Werkendam.

De gemeenteraad van Werkendam vormt samen met het college van B&W het gemeentebestuur. De gemeenteraad is het Algemeen Bestuur en het college het Dagelijks Bestuur. De gemeenteraad bepaalt in grote lijnen waar het geld naartoe gaat en het college van B&W moet zich daaraan houden. Achteraf controleert de gemeenteraad of het college de opdrachten goed heeft uitgevoerd. Zo worden er besluiten genomen over bijvoorbeeld onderwijs, veiligheid, welzijn, milieu, toerisme en subsidies voor cultuur of sport. U kunt invloed uitoefenen op de raad

Een week voor de vergaderingen van de raad kunt u de agenda en voorstellen inzien.

Samenstelling Raad

Werkendam heeft 21 raadsleden, afkomstig van 5 politieke partijen. Zij zijn bij veel beslissingen in en over de gemeente betrokken. In de tabel hieronder staat uit welke partijen de gemeenteraad bestaat.

Partij Aantal zetels
AltenaLokaal 7
CDA 5
SGP 3
ChristenUnie 3
Progressief Altena 3