Financiën

Begroting en jaarplannen

De gemeentelijke begroting geeft informatie over de plannen van het college en van de raad. In de jaarverslagen leggen de raad en het college verantwoording af over de uitvoering van die plannen.

Programmabegroting 2018

De programmabegroting 2018 is verdeeld in 13 programma's. In de programmabegroting staat per programma wat de doelen zijn, en welke activiteiten de gemeente in 2018 wil gaan ondernemen.

De programmabegroting 2018 is op 7 november 2017 door de Raad vastgesteld.

Programmabegroting 2017

De Programmabegroting 2017 is verdeeld in 13 programma's. In de programmabegroting staat per programma wat de doelen zijn, en welke activiteiten de gemeente in 2017 wil gaan ondernemen.

De programmabegroting 2017 is op 8 november 2016 door de Raad vastgesteld.

Programmabegroting 2016

De Programmabegroting 2016  is verdeeld in 13 programma's. In de programmabegroting staat per programma wat de doelen zijn, en welke activiteiten de gemeente in 2016 wil gaan ondernemen.

De Programmabegroting 2016 is op 10 november 2015 door de Raad vastgesteld.

Programmabegroting 2015

De Programmabegroting 2015 is verdeeld in 13 programma's. In de programmabegroting staat per programma wat de doelen zijn, en welke activiteiten de gemeente in 2015 wil gaan ondernemen.

De Programmabegroting 2015 is op 11 november 2014 door de Raad vastgesteld.