College van B en W

Lokaalbelang, CDA en SGP zitten in het college van Werkendam. Het college vergadert op dinsdag en wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris. De besluiten die ze nemen staan in de besluitenlijst

In het coalitieakkoord 2014 - 2018 (pdf, 2,25 MB) staan de afspraken die het college maakte.

College gemeente Werkendam

 

V.l.n.r.: secretaris Cor de Jong, wethouder John Bakker, burgemeester Yves de Boer,

wethouder Matthijs van Oosten en wethouder Machiel de Gelder

 

Samenstelling

 

Samenstelling van het college van burgemeester en wethouders:

Burgemeester: Yves de Boer

Secretaris (waarnemend): Cor de Jong

Wethouders:

John Bakker

Matthijs van Oosten

Machiel de Gelder