Wonen in Dussen

Dussen is volop in beweging. Door verhuizing naar MFA de Dussenaar komen de locaties waar de scholen en de sporthal stonden vrij. Op uitbreidingslocatie de Zandweide is nog veel mogelijk.

Vrijkomende schoollocaties

De gemeente wil de vrijkomende grond verkopen en een nieuwe bestemming geven. We denken aan woningbouw.

Woningbouwplan

Met de informatie die we ophaalden tijdens de infoavond stellen we een woningbouwplan op. Dat is een plan waarin we de inrichting van het gebied aangeven met type woningen. Dit plan bespreken we met omwonenden. Voor we overgaan tot eventuele nieuwbouw moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Dit communiceren we altijd via de gemeentelijke pagina in het Altena Nieuws. Iedereen kan dan een zienswijze indienen.

Sloop

De sloop van de gebouwen en start van woningen gebeurt op z’n vroegst in het najaar van 2018. Tot die tijd worden de locaties bewoond of gebruikt om vandalisme tegen te gaan.

Zandweide

Op uitbreidinglocatie de Zandweide is nog bouwgrond beschikbaar. Met de inventarisatie van woonwensen worden concrete bouwplannen ontworpen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wonen en bouwen in Dussen? Neem dan contact op met Kees Bikker van gemeente Werkendam: kees.bikker@werkendam.nl of 0183 50 73 47.

Downloads

Factsheet nieuwbouw Dussen (Pdf)