Meedenken over minimabeleid

Annabel Jacobs

Wilt u meedenken over het nieuwe minimabeleid? Meld u dan aan voor de werkgroep.

Gemeenten kennen verschillende regelingen die financiële ondersteuning bieden aan huishoudens met een laag inkomen.
De drie gemeenten in het Land van Altena hadden vorig jaar het plan de regelingen van hun minimabeleid te evalueren. Nu we in de voorbereiding zitten van de gemeentelijke herindeling, besloten de colleges dat het wenselijk is om als drie gemeenten deze evaluatie gezamenlijk op te pakken.

Werkgroep

Voordat er een voorstel met een concrete evaluatie en een plan van aanpak aan de cliëntenraden en daarna aan de colleges en gemeenteraden wordt voorgelegd, willen we eerst in een werkgroep met elkaar van gedachten wisselen. 
We willen horen welke problemen er concreet spelen onder de huishoudens met een laag inkomen. 
Welke mogelijkheden zijn er voor de gemeenten om ondersteuning te bieden? Hoe kunnen we zorgen dat die hulp het meeste effect heeft?

Het plan is een werkgroep in te stellen die een paar keer bij elkaar komt. De bedoeling is dat er uit die bijeenkomsten suggesties en ideeën naar boven komen, die verwerkt worden in een uitvoeringsprogramma voor een nieuw beleid. Dat nieuwe beleid willen we voor komende zomer presenteren.

Deelnemen?

Op dit moment zoeken wij nog enkele mensen die willen deelnemen in de werkgroep. Bent u actief in een organisatie die te maken heeft met mensen met een laag inkomen, bijvoorbeeld de kerken? Of hebt u zelf een laag inkomen en hebt u concrete voorstellen om het beleid te verbeteren? Neem dan contact met ons op. U kunt uw mail sturen naar ad.huijsman@werkendam.nl, of bellen met (0183) 50 72 75. 
Graag voor 5 februari a.s.