Werkina in Werkendam afgesloten

Maandag 10 tot en met vrijdag 21 september is de Werkina tussen de Sportlaan en de Graaf van Hornelaan afgesloten voor werkzaamheden.

We werken bij Werkina aan de riolering

Tot 19 oktober werken we bij Werkina aan maatregelen tegen wateroverlast. We leggen een overstortleiding aan. De leiding krijgt een aansluiting op de singel langs de Sportlaan. Hierdoor vermindert de opstuwing in de riolering in het oostelijk deel van Werkendam. Tegelijk baggeren we de singel langs de Sportlaan en voorzien die van nieuwe beschoeiing.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Engel van der Stelt, (0183) 50 72 00 of  engel.van.der.stelt@werkendam.nl