Waarderingspenningen uitgereikt

Uit handen van burgemeester De Boer ontvingen donderdagmiddag 7 december vijf inwoners een waarderingspenning.

Vijf vrijwilligers ontvingen donderdagmiddag 7 december 2017 de waarderingspenning uit handen van burgemeester Y.C.M.G. de Boer in het gemeentehuis van Werkendam.

Elk jaar reikt de gemeente Werkendam waarderingspenningen uit aan vrijwilligers. De aanvragen voor de waarderingspenningen werden beoordeeld door een speciale commissie. Van de tien verzoeken zijn er vijf gehonoreerd.

Het zijn de heren C. (Chris)  Admiraal uit Werkendam, L. (Lodewijk) van Oord uit Werkendam , M.C. (Martien) Wintermans uit Hank, W. (Wim) Kuipers uit Sleeuwijk en  mevrouw J. (Jeanette) de Heer-Paans uit Werkendam.

 

De heer Chris Admiraal uit Werkendam ( 59 jaar)

Chris Admiraal is al 25 jaar actief binnen de VV Kozakken Boys. Hij is iedere week tussen de 30 en 40 uur op het complex te vinden waar hij voor iedereen klaar staat. Hij ontvangt leveranciers, hij maakt de veldindeling, voorziet de elftallen van ballen, houdt de kleedkamers en andere ruimtes schoon en is een vraagbaak voor de jeugdleden. Ook de leidsters van kinderopvang Buitenspel kunnen altijd een beroep op hem doen.

Mevrouw Jeanette de Heer – Paans uit Werkendam (53 jaar)

Jeanette de Heer is al vanaf 1981 Leidinggevende van zondagsschool “Jozef” (Gereformeerde Gemeente, Sigmondstaat Werkendam). Daarnaast is zij al sinds 1987 vrijwilligster bij Adullam Gehandicaptenzorg en sinds 2016 ook bij de Stichting Woord & Daad.

De heer Lodewijk van Oord uit Werkendam (69 jaar)

Lodewijk van Oord is al 10 jaar bestuurslid bij de Stichting Buurthuis. Daarnaast verricht hij allerlei hand- en spandiensten zoals het verven van het buurthuis;
Voor de Historische Vereniging Werkendam verft hij het Andries Visserhuis in Werkendam.
Vanaf 2007 is hij actief bij Vogelvereniging de Biesboschzanger Werkendam, 9 jaar als secretaris en nu als bestuurslid. Hij verzorgt daarvoor ook de PR-activiteiten.

De heer Martien Wintermans uit Hank (79 jaar)

Martien Wintermans is al ruim 45 jaar vrijwilliger bij drumband Prins Willem Alexander, voorheen de Katholieke Arbeiders Jeugd. Hij was door de jaren heen voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast is hij ruim 7 jaar grensrechter geweest bij Voetbalvereniging Be Ready en ruim 2 jaar voorzitter van wielerclub WTC de Phoenix. Sinds 1984 is hij voorzitter en tuincommissaris van Volkstuinvereniging ’t Hofke. Ook heeft hij vele kienavonden voor Hankse verenigingen georganiseerd waarmee zij hun kas konden spekken.

De heer Wim Kuipers uit Sleeuwijk (76 jaar)

Wim Kuipers is van 2000 tot 2008 voorzitter van de Kerkenraad en tevens diaken geweest van de Hervormde Gemeente Sleeuwijk. Van 2008 tot 2016 was hij lid van de Kerkenraad en voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. De laatste tijd was hij ook betrokken bij de ontwikkeling van de brede school Sleeuwijk, de Esdoorn.

Sinds 2000 is hij beheerder van het zalencentrum De Koren-aar. Hier vinden veel activiteiten van de kerkelijke gemeente plaats maar ook diverse culturele en andere instanties gebruiken de ruimte. De heer Kuipers is nauw betrokken bij de jaarlijkse rommelmarkt en kerstmarkt.

Van 1972 tot en met 1988 was hij voorzitter van het mannenkoor Zanglust in Sleeuwijk.

Uitreiking Waarderingspenning 7 december 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.l.n.r.: burgemeester Y.C.M.G. de Boer, C. Admiraal, W. Kuipers, mevrouw J. de Heer - Paans, M.C. Wintermans en L. van Oord.

Foto: Corine Koek-Maasdam

De waarderingspenning

In maart 2004 heeft de gemeenteraad besloten een waarderingspenning voor vrijwilligerswerk in te stellen waarbij per kalenderjaar maximaal vijf penningen worden uitgereikt. De waarderingspenning is een cirkelvormig object met een diameter van vijf centimeter, verzilverd geoxideerd. De afbeelding op de voorzijde is gelijk aan de afbeelding op de ambtsketen van burgemeester De Boer, namelijk het wapen van de gemeente Werkendam. Aan de achterkant staat: "Deze penning is een blijk van waardering voor het vrijwilligerswerk dat in onze gemeente wordt gedaan." Bij de penning hoort een draaginsigne en een oorkonde waarop de bijzondere verdiensten van de vrijwilliger worden omschreven.