Vrijwillige ouderen adviseurs

Wilt u gratis advies over wonen, zorg, welzijn, vervoer of financien? De vrijwillige ouderen adviseurs van Trema komen bij u thuis om u hierover te adviseren.

Kent u alle voorzieningen die uw leven als oudere veiliger, comfortabeler  en mobieler maken? Met het huidige overheidsbeleid is het noodzakelijk dat u zich voorbereidt op langer zelfstandig thuis wonen. U kunt wachten tot het water aan de lippen staat, maar u kunt ook tijdig maatregelen treffen om uw leefplezier te vergoten.

Wat biedt Trema u?

Trema heeft een team vrijwillige ouderenadviseurs dat alles weet over voorzieningen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, vervoer en financiën. Deze mensen komen gratis op huisbezoek in de gemeente Werkendam om u te informeren en adviseren over de maatregelen die passen in uw situatie.

Meer informatie

Bel voor informatie of een afspraak met Yvette voor den Dag, Sociaal Werker van Trema,  tel.  (0183)  40 84 44. www.trema.org