Voorbereiding ruimen algemene graven 2018

De gemeente is voornemens om in maart 2018 over te gaan tot het ruimen van de hieronder vermelde graven...:

Begraafplaats Borcharen Werkendam: algemene graven, grafnummers A/49 t/m A/95.
Begraafplaats Kerkeinde Sleeuwijk: algemene graven, grafnummers II/01 t/m II/42
 
Bij de betreffende graven zijn bordjes geplaatst.
Belanghebbenden stellen wij in de gelegenheid om eventuele grafmonumenten voor 31 december 2017 te (laten) verwijderen. Na deze datum zullen de monumenten door ons worden verwijderd en vernietigd. Indien u er voor kiest om het grafmonument te verwijderen verzoeken wij u dit te melden bij de beheerder.
 
Voor de mogelijkheid om bij ruiming de stoffelijke resten te doen herbegraven in een nieuw particulier graf en de daaraan verbonden kosten, kunt u contact opnemen met mevrouw D. Prinsen bereikbaar via  (0183) 50 72 00.
 

Voorbereiding ruimen keldergraven 2018

De gemeente is voornemens om in maart 2018 over te gaan tot het ruimen van de hieronder vermelde particuliere keldergraven:
 
Begraafplaats Borcharen Werkendam
keldergraven K/001, K/009, K/015, K/021, K/031, K/033, K/037, K/043, K/070,K071, K083.
 
Begraafplaats Kerkeinde Sleeuwijk
keldergraven X/23 en X/26  
 
De rechthebbenden van deze keldergraven hebben aangegeven dat zij de grafrechten van deze graven niet verlengen en zij hebben afstand gedaan van deze graven. De grafbedekking van deze graven wordt binnenkort verwijderd. Bij graven waarvan de gemeente geen rechthebbende heeft kunnen achterhalen, zijn het afgelopen jaar bordjes geplaatst met de vraag contact op te nemen met de gemeente. Ook van deze graven wordt binnenkort de grafbedekking verwijderd en deze graven worden in maart 2018 geruimd.
 

Aankondiging verwijderen grafmonumenten particuliere graven 

Borcharen Werkendam en Kerkeinde Sleeuwijk 2017:
Van particuliere (grond)graven waarvan de rechthebbenden hebben aangegeven dat de grafrechten niet verlengd worden en die afstand gedaan hebben van het graf, wordt binnenkort de grafbedekking verwijderd. In een later stadium zullen deze graven ook worden geruimd. Bij graven waarvan de gemeente geen rechthebbende heeft kunnen achterhalen, zijn het afgelopen jaar bordjes geplaatst met de vraag contact op te nemen met de gemeente. Ook van deze graven wordt binnenkort de grafbedekking verwijderd en deze graven worden in maart 2018 geruimd.
 

Meer informatie

In de informatiekast bij de ingang van beide begraafplaatsen hangt een plattegrond waarop de vermelde graven staan aangegeven.
Indien u vragen heeft over deze ruimingen kunt u zich wenden tot de heer C. Prenger, bereikbaar op (0183) 50 72 00.