Vergadering Wmo-adviesraad

Donderdag 22 februari om 20.00 uur vergadert de Wmo Adviesraad. U bent van harte welkom om de vergadering als toehoorder bij te wonen.

Donderdag 22 februari om 20.00 uur vergadert de Wmo Adviesraad. Dit is in dorpshuis Tavenu, Singel 16-a in Nieuwendijk. Op de agenda staat onder andere:

  • Voorstel overlegvorm Adviesraad 2018;
  • Beleidsregels en Uitvoeringsbesluit;
  • Adviesaanvraag Regeling Brede Adviesraad.

De vergadering bijwonen als toehoorder?

Dat kan! U bent van harte welkom om de vergadering van de Wmo Adviesraad als toehoorder bij te wonen.

Agenda en verslag vorige vergadering inzien?

U kunt de agenda en het verslag opvragen bij Hella de Ridder, hella.de.ridder@werkendam.nl

Wat doet de Wmo Adviesraad?

De Wmo Adviesraad is het vaste adviesorgaan van de gemeente Werkendam voor alle onderwerpen die te maken hebben met de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning.

De adviesraad bestaat uit ervaringsdeskundigen en afgevaardigden uit de verschillende kernen. Tijdens de overlegvergaderingen bespreekt de Wmo Adviesraad met de gemeente alle actuele zaken die betrekking hebben op de Wmo.

Meer informatie over de Wmo Adviesraad?

Neem dan contact op met  ambtelijk secretaris Roel van der Lugt, tel. (0183) 50 73 09  of  roel.van.der.lugt@werkendam.nl of kijk op www.wmoadviesraadwerkendam.nl.