Vergadering Wmo Adviesraad

Donderdag 14 december om 20.00 uur vergadert de Wmo Adviesraad. U bent van harte welkom om de vergadering van de Wmo Adviesraad als toehoorder bij te wonen.

De vergadering is in Ontmoetingsruimte De Buitenplaats, Nieuwe Es 100, 4254 AX  Sleeuwijk.

Op de agenda staat onder andere:

  • Raadsinformatiebrief Resultaatfinanciering;
  • Halfjaar rapportage MEE;
  • Toekomst Wmo Adviesraad 2018-2019;
  • Verordening maatschappelijke ondersteuning.

De vergadering bijwonen als toehoorder?

Dat kan! U bent van harte welkom om de vergadering van de Wmo Adviesraad als toehoorder bij te wonen.

Agenda en verslag vorige vergadering inzien?

U kunt de agenda en het verslag opvragen bij Hella de Ridder, hella.de.ridder@werkendam.nl

Wat doet de Wmo Adviesraad?

De Wmo Adviesraad is het vaste adviesorgaan van de gemeente Werkendam voor alle onderwerpen die te maken hebben met de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning.

De adviesraad bestaat uit ervaringsdeskundigen en afgevaardigden uit de verschillende kernen. Tijdens de overlegvergaderingen bespreekt de Wmo Adviesraad met de gemeente alle actuele zaken die betrekking hebben op de Wmo.

Meer informatie over de Wmo Adviesraad?

Neem dan contact op met  ambtelijk secretaris Roel van der Lugt, tel. (0183) 50 73 09  of  roel.van.der.lugt@werkendam.nl of kijk op www.wmoadviesraadwerkendam.nl.