Subsidie muziekles

Muziekonderwijs stimuleert en inspireert. Daarom kunt u ook dit jaar subsidie aanvragen voor jongeren die een instrument (gaan) bespelen. De subsidie bedraagt maximaal € 100,- per persoon.

U kunt online subsidie aanvragen

Tot 31 december 2018 kunt u muzieksubsidie aanvragen. U logt in met DigiD. Bij de aanvraag stuurt u een nota van de muziekdocent mee en een kopie van het diploma/certificaat van de muziekinstelling.

Er zijn een aantal voorwaarden

De voorwaarden zijn dat de cursist:

  • niet ouder is dan 17;
  • woont in één van de kernen van de gemeente Werkendam;
  • geen muziekonderwijs krijgt voor het muziekinstrument bij een  fanfare, harmonie of accordeonvereniging, waar de gemeente Werkendam een bijdrage aan geeft voor de leerlingenopleiding;
  • muziekonderwijs krijgt in maximaal één instrument of zang;
  • muziekonderwijs krijgt van een docent die voor het geven van lessen een diploma en/of certificaat heeft of bij een instelling in dienst is die hiervoor een diploma en/of certificaat heeft;
  • de muzieklessen volgt in één van de kernen van de gemeente Werkendam;

Subsidie aanvragen kan ook:

  • voor instrumenten waarvoor in onze gemeente geen lesmogelijkheden zijn en waarvoor lessen gevolgd worden buiten de gemeente Werkendam.

De muzieklessen worden niet gegeven door een basisschool, school voor voortgezet, beroeps- of wetenschappelijk onderwijs.

Vraag op tijd subsidie aan

De subsidiepot is niet onbeperkt. Voor het toekennen van de subsidie houden we de volgorde van binnenkomst aan.