Altena Energiestrategie 2019-2046

In de toekomstvisie Altena staat: 'De gemeente Altena wil een duurzame, CO2 neutrale gemeente zijn en actief bijdragen aan een schone, gezonde leefomgeving.' Daarom is de Altena Energiestrategie 2019-2046 opgesteld.

Dit plan kunt u inzien op het gemeentehuis en is te vinden op: www.altena2019.nl/energiestrategie.