Nieuwe voorzitter Wmo-adviesraad

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam heeft besloten om de heer J.K.L. van der Touw te benoemen als voorzitter van de Wmo-adviesraad Werkendam.

Het besluit is gebaseerd op artikel 3 van het Uitvoeringsreglement Wmo-adviesraad Werkendam 2011. De Wmo-adviesraad geeft het college gevraagd en ongevraagd advies over beleid in het kader van de Wmo en de Jeugdwet. Het gaat hierbij om onderwerpen die gaan over de vorming, de vaststelling, de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijk beleid.

 

De heer Van der Touw is sinds mei 2016 lid van de Wmo-adviesraad. Hij is benoemd als lid met als aandachtsgebied de kern Nieuwendijk. Verder is hij voorzitter van de medezeggenschapsraad Regenboogschool Nieuwendijk en heeft door zijn werk veel contact met speciaal onderwijs. Tot slot is hij vrijwilliger bij Xinix. De zeer maatschappelijk betrokken heer Van der Touw heeft daarmee affiniteit met zorg en welzijn. Het college vindt het belangrijk om inwoners met praktijkervaring te betrekken bij de totstandkoming van beleid en wenst de heer Van der Touw veel succes in de uitoefening van zijn functie.

 

Doordat de gemeente Werkendam op 1 januari 2019 fuseert met de gemeenten Aalburg en Woudrichem, eindigt het voorzitterschap op die dag.