Koninklijke Onderscheiding uitgereikt

Vrijdag 1 september ontving de heer Ad Geuze uit Werkendam een Koninklijke Onderscheiding.

De uitreiking vond plaats tijdens zijn 40-jarig jubileum in het onderwijs. Familie, vrienden en collega's waren hierbij aanwezig.

Namens zijne Majesteit Koning Willem-Alexander reikte wethouder Machiel de Gelder de onderscheiding uit.

De heer A. Geuze werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Hij kreeg de onderscheiding voor zijn 'werkzaamheden voor de samenleving met een bijzondere waarde' en dan vooral zijn inzet op het gebied van onderwijs.

De heer Geuze is sinds 1994 directeur van de ds. Joh. Groenewegenschool in Werkendam, een basisschool op reformatorische grondslag voor onder andere schipperskinderen.

Daarnaast ontplooide/ontplooit hij diverse, al dan niet aan zijn hoofdfunctie gerelateerde, activiteiten:

  • Voorzitter Dirkslands mannenkoor (1984 – 1993)
  • Voorzitter SGP-kiesvereniging ‘Vrees God, eert de Koning’ in Werkendam (1997 – 2015)
  • Mede-initiatiefnemer, bestuurslid (1998 - 2005) en voorzitter (2005 – heden) van het Bestuurlijk Onderwijs aan Schipperskinderen
  • Vrijwilliger bij en bestuurslid van de Federatie Protestants Onderwijs Rijnmond (2006 – 2014)
  • Bestuursadviseur en waarnemend directeur van de Juliana van Stolbergschool in Poederoyen (2011 – 2013)

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding Ad Geuze