Kent u iemand die een lintje verdient?

Vier inwoners hebben in april een Koninklijke onderscheiding gekregen. Kent u mensen die een 'lintje' verdienen? Meld ze dan aan voor 1 juli 2017.

Kent u iemand die naar uw mening in aanmerking komt voor een Koninklijke onderscheiding? Overal in Nederland zetten mensen zich in voor vele doelen, vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Deze mensen komen in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding, net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Maar om een lintje te kunnen krijgen, moeten ze eerst worden voorgesteld. U kunt daarvoor zorgen.

 

Wie komt in aanmerking voor een onderscheiding?

De burgemeester van Werkendam mag alleen onderscheidingen uitreiken aan mensen die in de gemeente Werkendam wonen. Een aanvraag voor een onderscheiding kan dus alleen worden ingediend wanneer de voor te dragen man of vrouw hier woont. Verder moet iemand zich meer dan normaal verdienstelijk hebben gemaakt. De verdiensten moeten uitzonderlijk zijn en uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand verwacht mag worden. Daarbij is het van belang dat deze verdiensten langere tijd, dat is ten minste 15 jaar, zijn verricht en dat er sprake is van een bijzonder belang voor de samenleving. Bovendien mogen er geen vergoedingen tegenover hebben gestaan. Meer informatie kunt u vinden op de site www.lintjes.nl.

 

Wat is de procedure?

Als u iemand wilt voordragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw Sandra van Boheemen of mevrouw Wieneke Scholtens van het secretariaat van de Gemeente Werkendam via (0183) 50 72 212 / 50 72 11 of via secretariaat@werkendam.nl . Zij kunnen in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook kunnen zij u precies uitleggen hoe u de aanvraag moet indienen en u de benodigde formulieren toesturen.

Voor de lintjesregen van 2018 moet u uw aanvraag vóór 1 juli 2017 bij de gemeente indienen.