De wegen worden weer geveegd

De aannemer veegt en borstelt de straten vanaf maandag 25 september. Helpt u mee om uw auto ergens anders te parkeren als u de veegauto en borstelmachines bij u in de straat ziet?

De gemeente ruimt het afval op openbare wegen en pleinen op. Voor het vegen en borstelen van de wegen heeft de gemeente een aannemer ingehuurd. Hij voert het werk volgens een vastgestelde planning uit. Hierin zijn zes veegbeurten opgenomen, waarvan twee gecombineerd met het borstelen van de onkruiden op wegen, voetpaden en parkeerplaatsen.

Hoe werkt het

Tijdens deze ronde wordt door de aannemer zowel geveegd als geborsteld. Met een veegauto en een tweetal borstelmachine zal de aannemer de straat vegen en borstelen.

Hoe lang duurt het?

De nu uit te voeren ronde duurt ongeveer 6 tot 8 weken. De start is op maandag 25 september in Werkendam

Het is niet precies aan te geven wanneer de aannemer bij u in de straat zal zijn.

We denken volgens de onderstaande weekindeling bezig te zijn in uw omgeving:

  • Werkendam: week 39, 40 en 41
  • Sleeuwijk: week 41, 42 en 43
  • Dussen: week 43 en 44
  • Hank: week  44 en 45
  • Nieuwendijk: week 45, 46 en 47

Hoe kunt u ons helpen?

Als u de veegauto en borstelmachines bij u in de straat ziet kunt u uw auto tijdelijk elders plaatsen.

Hinder?

Tijdens de werkzaamheden kunt u tijdelijk hinder ondervinden door de machines in de straat. Ook kan stof opdwarrelen bij droog weer. Wij vragen u dan ook om hiermee rekening te houden. Dit is niet te vermijden. Sluit tijdelijk uw ramen.

Contact?

Is de openbare weg naar uw mening na deze veegronde ontoelaatbaar vervuild, dan kunt u contact opnemen met de gemeente en verzoeken om de straat aan te vegen. Meld dit via www.werkendam.nl/melden  of bel naar (0183) 50 72 00.