De wegen worden weer geveegd

De aannemer veegt en borstelt de straten weer. Helpt u mee om uw auto ergens anders te parkeren als u de veegauto en borstelmachines bij u in de straat ziet?

De gemeente ruimt het afval op openbare wegen en pleinen op. Voor het vegen en borstelen van de wegen heeft de gemeente een aannemer ingehuurd die het werk volgens een vastgestelde planning uitvoert. Hierin zijn vier veegbeurten opgenomen, waarvan twee gecombineerd met het borstelen van de onkruiden op wegen, voetpaden en parkeerplaatsen.

Hoe werkt het?

Tijdens deze ronde wordt door de aannemer zowel geveegd als geborsteld. Met een veegauto en een tweetal borstelmachine zal de aannemer de straat vegen en borstelen.

Hoe lang duurt het?

De nu uit te voeren ronde duurt ongeveer 6 tot 8 weken. We zijn gestart op maandag 23 april in Dussen. Het is niet exact aan te geven wanneer de aannemer bij u in de straat is. Globaal denken we volgens de onderstaande weekindeling bezig te zijn in uw omgeving:

  • Dussen: week 17 en 18
  • Hank: week 18 en 19
  • Nieuwendijk: week  19 en 20
  • Sleeuwijk: week 20 en 21
  • Werkendam: week 21, 22 en 23

Hoe kunt u ons helpen?

Als u de veegauto en borstelmachines bij u in de straat ziet kunt u uw auto tijdelijk elders plaatsen.

Hinder?

Tijdens de werkzaamheden kunt u tijdelijk hinder ondervinden door de machines in de straat. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat stof opdwarrelt bij droog weer. Wij vragen u dan ook om hiermee rekening te houden. Dit is niet te vermijden. Sluit tijdelijk uw ramen e.d.

Contact?

Is de openbare weg naar uw mening na deze veegronde ontoelaatbaar vervuild? Maak dan een melding.