De wegen worden weer geveegd

De aannemer veegt en borstelt de straten vanaf 19 juni.
Helpt u mee om uw auto elders te parkeren als u de veegauto en borstelmachines bij u in de straat ziet?

De gemeente ruimt het afval op openbare wegen en pleinen op. Voor het vegen en borstelen van de wegen heeft de gemeente een aannemer ingehuurd die het werk volgens een vastgestelde planning uitvoert. Hierin zijn vier veegbeurten opgenomen, waarvan twee gecombineerd met het borstelen van de onkruiden op wegen, voetpaden en parkeerplaatsen.

Hoe werkt het?

Tijdens deze ronde wordt door de aannemer zowel geveegd als geborsteld. Met een veegauto en een tweetal borstelmachine zal de aannemer de straat vegen en borstelen.

Hoe lang duurt het?

De nu uit te voeren ronde duurt ongeveer 6 tot 8 weken. De start is naar verwachting op dinsdag 19 juni in Dussen.

Het is niet exact aan te geven wanneer de aannemer bij u in de straat zal zijn. Globaal denken we volgens de onderstaande weekindeling bezig te zijn in uw omgeving:

Dussen: week 25 en 26

Hank: week 26 en 27

Nieuwendijk: week 27 en 28

Sleeuwijk: week 29 en 30

Werkendam: week   31, 32 en 33

Hoe kunt u ons helpen?

Als u de veegauto en borstelmachines bij u in de straat ziet kunt u uw auto tijdelijk elders plaatsen.

Hinder

Tijdens de werkzaamheden kunt u tijdelijk hinder ondervinden door de machines in de straat. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat stof opdwarrelt bij droog weer. Wij vragen u dan ook om hiermee rekening te houden. Dit is niet te vermijden. Sluit tijdelijk uw ramen.

Contact

Is de openbare weg naar uw mening na deze veegronde ontoelaatbaar vervuild, dan kunt u contact opnemen met de gemeente en verzoeken om de straat aan te vegen. Meld dit via www.werkendam.nl/melden.