Bestuursakkoord: Goed voor elkaar

Aan het einde van de bestuursperiode van vier jaar (2014 - 2018) is de balans opgemaakt.

Eindverantwoording Bestuursakkoord 2014-2018
“Met elkaar – Voor elkaar: Goed voor elkaar!” 

goed voor elkaar

De politieke partijen Lokaalbelang, CDA en SGP hebben in april 2014 het coalitieakkoord 2014-2018 “Met elkaar – Voor elkaar” gepresenteerd. De opgave was om door beleid en uitvoering samen met de inwoners en partners toe te werken naar een stabiele, sobere, sociale en sterke gemeente. 

Met het akkoord werd ook een stevige basis gelegd om antwoorden te hebben op de knelpunten, én op de kansen, die de overheveling van rijkstaken naar de gemeente (de decentralisaties) met zich mee zou brengen. 

In een bestuursakkoord werd dit vervolgens met activiteiten en planning uitgewerkt, waarna bestuurlijke en ambtelijke organisatie ermee aan de slag zijn gegaan.  

Uit de eindverantwoording blijkt dat de opgaven van het akkoord zijn verwezenlijkt, en meer.
Op alle terreinen zijn, binnen het sobere financiële kader, mooie resultaten bereikt. 

Voor die opgaven die nog niet gereed zijn, zijn wel al de belangrijkste stappen gezet om tot een goede afronding te komen.Daarnaast zijn er extra speerpunten opgepakt tijdens deze collegeperiode.

Burgemeester De Boer: "Samen met de ambtelijke organisatie hebben we het Goed voor elkaar gekregen: We hebben de opgaven volgens de gemaakte afspraken uitgevoerd en daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met de (belangen van) inwoners en partners. Wij zijn trots op de realisatie van bestuursakkoord 2014-2018 en hopen dat de inwoners deze trots met ons delen. Hiermee sluiten we op een goede manier de Gemeente Werkendam af en gaan we met een solide basis de Gemeente Altena in."